PODKARPACKI SYSTEM E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
  • Scentralizowany, bezpieczny i bezpłatny dostęp do informacji o usługach świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego - sprawy, które dotychczas wymagały Twojej wizyty w urzędzie, załatwisz bez wychodzenia z domu (dotyczy usług IV poziomu dojrzałości).
  • Zwiększenie jakości i efektywności pracy administracji samorządowej - wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw, przyśpiesza procedury w Twoim urzędzie.
  • Nowoczesną infrastrukturę informatyczną - Projekt PSeAP stwarza warunki dla wdrażania kolejnych projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym.
  • Zwiększenie atrakcyjności regionu dla inwestorów - szybki i prosty dostęp do decyzji administracyjnych, związanych z procesami inwestycyjnymi, jest jednym z warunków rozwoju gospodarczego.


                                        
157 URZĘDÓW
PONAD 2500 E-USŁUG DLA OBYWATELIW ramach Projektu PSeAP wdrożono w 157 urzędach, system elektronicznego obiegu dokumentów, który wprowadza jednolite tryby załatwiania spraw, wspomaga pracę pracowników administracji samorządowej, świadczących usługi dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Zaprojektowano i uruchomiono centralny System e-Usług Internetowych (SeUI) w ramach platformy regionalnej dla ponad 2 mln mieszkańców województwa podkarpackiego. Jednostki samorządu terytorialnego udostępniły 2500 e-Usług na czterech poziomach dojrzałości. Architektura Projektu PSeAP w powiązaniu z ePUAP2 (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 2) umożliwia sprawdzenie przez Internet statusu sprawy, a wykorzystując profil zaufany lub podpis kwalifikowany - składanie dokumentów elektronicznych ze skutkiem prawnym.
Aby zapewnić funkcionowanie tak złożonego oprogramowania, w każdej jednostce samorządu terytorialnego, będącej Partnerem Projektu, wdrożono nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, stanowiącą podstawę świadczenia e-Usług publicznych. W ramach Projektu PSeAP dostarczono między innymi:

                                                                                
158 SERWERÓW
6806 KOMPUTERÓW
217 INFOMATÓW
1367 ZESTAWÓW DO SKŁADANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO
Zasadniczym celem Projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jest udostępnienie mieszkańcom Podkarpacia wysokiej jakości usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną przez gminy, miasta i powiaty regionu. Realizacja tak sformułowanego celu wymagała zbudowania nowoczesnego, jednolitego w skali województwa środowiska e-administracji, które uwzględniło jednocześnie specficzne potrzeby samorządów lokalnych. Dlatego też, konsolidacji w ramach portalu regionalnego towarzyszy decentralizacja procesu ich wytwarzania w poszczególnych jenostkach samorządu terytorialnego.


* Definicja dojrzałości e-Usług:
Poziom I - informacyjny, oznacza dostępność on-line (bezpośrednio w czasie rzeczywistym) informacji niezbędnej do rozpoczęcia procesu.
Poziom II - jednokierunkowy, oznacza możliwość pobierania formularza z oficjalnej strony podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną usługą.
Poziom III - dwukierunkowy, oznacza możłiwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny jest wtedy system autoryzacji osoby.
Poziom IV - w pełni elektroniczny transakcyjny, udostępniający usługi w całości przez sieć, wyłączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi.