200603 ppwtx160Firmy dotknięte trudną sytuacja związaną z pandemią COVID-19, mogą skorzystać z korzystniejszych warunków pożyczek z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują*:

  • Możliwość przedłużenia o dodatkowe 6-miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek, albo

  • 6-miesięczne wakacje kredytowe dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych

  • Możliwość obniżenia oprocentowania pożyczek o połowę dla nowych pożyczek oraz dla pozostałych na wniosek przedsiębiorcy

  • Brak wymaganego wkładu własnego

  • Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy.

*Aby skorzystać z powyższych ułatwień przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do instytucji finansowej, która udzieliła pożyczki. Ich lista dostępna jest w zakładce "Kto udzieli pożyczki". Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.

200603 ppwt

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka" jest realizowany ze środków Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Do ich dyspozycji BGK przekaże ok. 200 mln zł w okresie kilku najbliższych lat. Środki są udostępniane w sposób ciągły w miarę ich wycofywania z instrumentów finansowych, oferowanych przez BGK w ramach PO RPW 2007-2013. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.

Ze środków Projektu udzielne są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansujące wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych.

Wyłonione przez BGK instytucje finansujące posiadają ugruntowaną pozycję w regionach, w których działają oraz wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wsparcia finansowego przedsiębiorcom sektora MŚP. Oferowane przez nie pożyczki udzielane będą na jednolitych warunkach, określonych dla Projektu.