strategia2030W dniu 14 września br. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 198/4049/20 przyjął autopoprawki do projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Przyjęty dokument zostanie przedłożony pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego do drugiego czytania, celem jego przyjęcia.

Urzad min - Świetnie znamy skalę potrzeb i cieszymy się, że te pieniądze trafią do gmin regionu, a tym samym wesprą potrzeby mieszkańców Podkarpacia – powiedział marszałek Władysław Ortyl podczas obrad Zarządu Województwa Podkarpackiego 5 maja.

DSC 0364Na etapie finalizowania opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, w dniach 2 i 6 marca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych i rektorami uczelni wyższych z terenu województwa.