Zdjęcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w RzeszowieMarszałek Województwa Podkarpackiego wraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego organizuje „V Podkarpackie Forum Obywatelskie”, które odbędzie się 24 października 2020 r. o godzinie 9:00, w formie wideokonferencji.

 201006 VirtualExpo
 

strategia2030

W dniu 28.09.2020 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę Nr XXVII/458/20 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Dokument ten jest kluczowy dla samorządu województwa, określa trendy rozwoju, cele oraz główne działania zmierzające do ich osiągnięcia w określonym horyzoncie czasowym.