logo RAPORT konsultacje społeczne popr2Uchwałą Nr 65/1673/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. przyjęty został Raport z konsultacji społecznych projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 oraz Założenia Strategii.

190730 strategiaPo raz trzeci obradował Zespół Roboczy ds. opracowania - Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030. Spotkanie w dniu 29 lipca 2019 r otworzyła wicemarszałek Ewa Draus, a uczestniczyli w nim dyrektorzy departamentów UMWP i jednostek organizacyjnych samorządu województwa – członkowie Zespołu Roboczego.

190729 sanokW dniu 25 lipca br. w Muzeum Historycznym w Sanoku odbyła się dodatkowa konferencja konsultacyjna projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Podczas spotkania prezentacje nt. diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego omówił Pan Paweł Wais – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, a projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 przedstawił i omówił ekspert prof. dr hab. Jacek Szlachta.