4 1 W dniu 25 października 2019 r. po raz czwarty obradował Zespół Roboczy ds. opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

 

DSC 0Układ obszarów tematycznych, priorytetów i kierunków działań w projekcie Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 nabiera pełnej formy. Zespoły Zadaniowe na kolejnym posiedzeniu w formie warsztatów w dniach 12, 13 i 16 września br. pracowały nad właściwym ułożeniem zagadnień będących dziedzinami wymagającymi wskazania w Strategii.

190822 strategiaZespoły Zadaniowe powołane zostały w celu włączenia w proces tworzenia Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 jak najszerszego kręgu podmiotów aktywnie uczestniczących w rozwoju regionu oraz zapewnienia wysokiego, merytorycznego poziomu prowadzonych prac. Do udziału w ww. Zespołach zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, NGO, przedsiębiorcy, naukowcy i praktycy – eksperci w danej dziedzinie. Zespoły zostały powołane dla każdego z obszarów, uznanego za priorytetowy z punktu widzenia rozwoju regionu, tj.: gospodarki i nauki, kapitału ludzkiego i społecznego, infrastruktury dla rozwoju i środowiska, dostępności usług oraz wymiaru terytorialnego.