Miniatura artykułu: Na wysokim szczeblu o strategii karpackiej

Sesja plenarna Komitetu Regionów była okazją do kolejnych dyskusji o strategii karpackiej. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wraz ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli. Uczestniczył w nim również Władysław Ortyl.

Marszałek województwa podkarpackiego zabrał głos jako przewodniczący Międzyregionalnej Grupy Karpaty przy Komitecie Regionów. W dyskusji uczestniczyli także przedstawiciele rządów i regionów karpackich m.in. Andrzej Sadoś, Stały Przedstawiciel RP przy UE, Tadeusz Kościński Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Adrian Teban – Burmistrz Miasta Cugir (Rumunia), O. Kotsyuba Pierwszy Wiceprzewodniczący Regionalnej Administracji Państwowej Zakarpacia (Ukraina), Z. Marczinkó, z Ministerstwa Finansów Węgier, I. Korkhovyi, Wiceminister Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy, D. Žiláková, z Ministerstwa Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Cyfryzacji Słowacji, I. Bosnjak z Ministerstwa ds. Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Serbii, Ion Perju, Minister Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Mołdawii, poseł do Parlamentu Europejskiego A. Deli (Węgry), H. Egerer, Szef Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Wiedniu (Austria).

W swoim wystąpieniu marszałek Władysław Ortyl przypomniał dotychczasowe działania związane z utworzeniem Strategii Karpackiej, zaznaczył również jakie wspólne działania muszą być podjęte w najbliższym czasie.

- Nasze inicjatywy świadczą przede wszystkim o oddolnym charakterze Strategii Karpackiej, co odpowiada istocie polityki spójności jak i mechanizmowi samych strategii makroregionalnych, tak szeroko promowanych przez Komisję Europejską – mówił Władysław Ortyl.

- Zauważalna jest ogromna mobilizacja władz lokalnych i regionalnych z obszaru Karpat. Dowodem na to są m.in. wspólny apel przedstawicieli Regionu Centru z Rumunii i Województwa Podkarpackiego oraz wspólne stanowisko wsparcia SK8 ze Słowacji. Podobną inicjatywę wykazali przedstawiciele ukraińskich regionów karpackich, którzy są na etapie składania podpisów pod wspólnym stanowiskiem wsparcia. Mam nadzieję, że w przyszłym miesiącu również Węgrzy wypracują swój dokument. Podczas wizyty przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego w Pradze na początku września br. udało nam się przybliżyć czeskim regionom karpackim naszą inicjatywę. Czesi znajdują się obecnie na etapie wyborów i kształtowania się nowych władz lokalnych. Dlatego też, na pewno po ustabilizowaniu się sytuacji podejmiemy ponowne rozmowy – dodał marszałek województwa podkarpackiego.

- Chciałbym zaznaczyć, że każde z powyższych stanowisk zostało przesłane do rządów poszczególnych krajów oraz wszystkich instytucji europejskich, aby zaświadczyć o naszym zaangażowaniu. Myślę, że jako przedstawiciele krajów karpackich powinniśmy mobilizować naszych europosłów do aktywnego lobbingu na rzecz utworzenia Strategii Karpackiej. Polski europarlamentarzysta, Pan Tomasz Poręba, wystosował w maju br. interpelację do Komisji Europejskiej, która dotyczyła działań podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej, w związku z opinią, której byłem sprawozdawcą. Należy zaznaczyć, że dokument otwiera dyskusję na poziomie instytucji UE na temat ustanowienia piątej makroregionalnej strategii, co jest szczególnie ważne i kluczowe w kontekście prac nad nową perspektywą finansową 2021-2027 – podsumował Władysław Ortyl.

Przypomnijmy, że na początku grudnia 2019 r. Komitet Regionów niemal jednogłośnie przyjął opinię nt. powstania Makroregionalnej Strategii dla Karpat. Władysław Ortyl był sprawozdawcą w tej sprawie. Był to niezwykle ważny krok w kierunku powstania tzw. Strategii Karpackiej. Stworzenie piątej już, makroregionalnej strategii oznaczałoby dodatkowe fundusze dla wszystkich regionów z obszaru Karpat: zarówno dla tych będących członkami UE, jak i tych spoza Unii  czyli Ukrainy, Serbii i Mołdawii.

Tekst i wideo: Tomasz Leyko