120507 I Sejmik LubaczowW poniedziałek 7 maja marszałek Mirosław Karapyta wziął udział w posiedzeniu I Sejmiku Samorządów Powiatu Lubaczowskiego. To pierwsze takie spotkanie wójtów, burmistrzów i radnych samorządów z całego powiatu zwołane w celu zaopiniowania projektu założeń do nowelizacji Strategii rozwoju województwa na lata 2007-2020.

Podczas spotkania założenia aktualizowanej Strategii przedstawił dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego Jerzy Rodzeń. To drugie już spotkanie konsultacyjne w tej sprawie w Lubaczowie. W aktualnej wersji założeń uwzględniono wiele wniosków złożonych przez samorządy powiatu lubaczowskiego. Wiele postulatów lubaczowskich gmin dotyczyło poprawy spójności komunikacyjnej tego regionu województwa ze stolica regionu i sąsiednim województwem lubelskim. Marszałek Mirosław Karapyta zaproponował zorganizowanie w Narolu – gminie znajdującej się na pograniczu Podkarpacia i Lubelszczyzny – wspólnego posiedzenia zarządów sąsiadujących województw na wzór podobnego spotkania władza samorządowych Podkarpacia i Małopolski, które w marcu odbyło się w Jaśle. Takie wspólne obrady zarządów sąsiednich województw pozwoliłyby na zidentyfikowanie wspólnych problemów i podjęcie prac nad ich rozwiązaniem. Takie podejście do budowania ponadregionalnej wspólnoty interesów zamiast rywalizacji i konkurencji jest zgodne z priorytetami UE na następną perspektywę finansową.

Marszałek Karapyta zaproponował też samorządom powiatu lubaczowskiego włączenie się do realizacji wojewódzkiego programu rozwoju hodowli żywca wołowego, która może uzyskać wsparcie z budżetu województwa. Dla uzdrowiskowej części powiatu lubaczowskiego i atrakcyjnej turystyczne części Roztocza szansą jest włączenie się do tworzenia wojewódzkiego programu turystyki uzdrowiskowej, który może być atrakcyjny dla turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy. Marszałek uznał także, że istniejąca już w Lubaczowie podstrefa Mieleckiej Strefy Ekonomicznej nie w pełni wykorzystuje możliwości i wymaga ożywienia działań promocyjnych, aby ściągnąć inwestorów.

Wiesław Bek