170131 ozeJak uzyskać dotację na inwestycje w Odnawialne Źródła Energii, kto może z niej skorzystać i jakie są kryteria przyznania pomocy – tego mogli się dowiedzieć samorządowcy z Podkarpacia, którzy wzięli udział w konferencji szkoleniowej w urzędzie marszałkowskim. Gości powitał Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

W swoim wystąpieniu Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa, zwrócił uwagę na potrzebę inwestycji w ekologiczne źródła energii.

Mają one wiele atutów - wymieniał - obniżają koszty, przekładają się na jakość zdrowia. Dzięki środkom unijnym mamy szansę poprawić jakość życia – dopowiedział.

Konferencja jest odpowiedzią na duże zainteresowanie realizacją projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Ogłoszony konkurs z działania 3.1 Rozwój OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego będzie okazją do zdobycia niezbędnych środków finansowych na ten cel.

Konferencja szkoleniowa pt. „Odnawialne Źródła Energii – projekty parasolowe” została zorganizowana w ramach Akademii Samorządowej Funduszy Europejskich. To inicjatywa  będąca odpowiedzią na wyzwania samorządów u progu nowej perspektywy finansowej. Celem konferencji jest przygotowanie pracowników jednostek samorządu terytorialnego do sprawnego wdrażania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. To także cenne forum wymiany informacji i doświadczeń związanych z Funduszami Europejskimi i okazja do podzielenia się doświadczeniem zdobytym przy realizacji projektów w latach 2007-2013.

Tekst/foto:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP