Na nadzwyczajnej sesji sejmiku, 5 stycznia 2017 roku, radni uchwalili przygotowany przez zarząd województwa Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z  Planem Inwestycyjnym. Uchwalenie  planu stanowi niezbędny warunek dla możliwości korzystania ze środków unijnych, dotyczących gospodarowania odpadami.

O tym, jakie znaczenie i wagę ma uchwalony przez radnych – po uzyskaniu opinii  Ministra Środowiska – dokument, mówiła tuż po zakończeniu sesji wicemarszałek Maria Kurowska, odpowiedzialna w zarządzie województwa między innymi za sprawy ochrony środowiska.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Foto Michał Mielniczuk
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP