2 tysiące sadzonek drzew miododajnych lip i akcji trafiło właśnie do przedstawicieli Kół Pszczelarskich z Podkarpacia. 13 listopada br. przekazał je członek zarządu Lucjan Kuźniar. Młode drzewka, sfinansowane przez samorząd województwa i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zostaną zasadzone przez pszczelarzy, aby poprawić bioróżnorodność pożytków pszczelich. Sadzonki otrzymały wszystkie koła pszczelarskie zrzeszone w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie. Jest to jedno z działań realizowanej przez UMWP kampanii.

Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę jak wiele zawdzięczamy pszczołom. Wzrasta też świadomość, przed jakimi problemami stanęłaby ludzkość w obliczu ich wyginięcia. Niestety, z roku na rok pszczołom wiedzie się coraz gorzej. W  dużej mierze przez działalność człowieka, a tym samym  ciągłe zmniejszanie się bioróżnorodności pożytków pszczelich, w tym  systematyczny spadek liczby miododajnych drzew.

Widząc ten ogromny problem, Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie   z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie przystąpił do kampanii edukacyjnej  „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Skierowana jest ona do pszczelarzy, rolników, samorządów, organizacji pozarządowych. Głównym jej celem jest pokazanie nieocenionej roli pszczół miodnych dla wzbogacenia różnorodności biologicznej, wzmocnienia stanu siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, a także utrzymania bioróżnorodności środowiska przyrodniczego.

Kampania realizowana jest w ramach Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”oraz dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Oprócz sadzonek drzew miododajnych, przygotowana została publikacja informacyjno – edukacyjna nt. pszczół oraz film edukacyjny, którego emisje odbędą się na antenie TVP Rzeszów w dniach:

17 listopada 2015 r. – godzina 20:45, 18 listopada 2015 r. – godzina 19:15, 24 listopada 2015 r. – godzina 19:00, 25 listopada 2015 r. – godzina 21:30, 30 listopada 2015 r. – godzina 21:00.

Podsumowaniem kampanii edukacyjnej będzie  5 grudnia konferencja, podczas której odbędzie się symboliczne wręczenie sadzonek drzew miododajnych, a także rozstrzygnięty zostanie konkurs na „Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie”, którego laureatom wręczone zostaną nagrody.

 

 

Agnieszka Wiater

Departament Rolnictwa,

Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP

 

Paweł Tworek

Kancelaria Zarządu UMWP