PSIP

22 kwietnia 2015 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przygotowania do realizacji i wyboru modelu projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

sspwZarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konsultacje społeczne dotyczące oferty ramowej dla Operatorów „ostatniej mili” dla projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

logo pcrsChcielibyśmy zainteresować Państwa inicjatywą Latarników Polski Cyfrowej oraz programem Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS).

140428-pseap-logotypDobiega końca budowa   projektu „PSeAP” - „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” realizowanego w ramach III Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.