150127-pacekWrzeszowieUroczysta wizytacja drużyn strzeleckich stała się kolejnym celem obecności gen. dywizji Bogusława Packa w Rzeszowie. Po wystąpieniu na sesji sejmiku województwa generał udał się wspolnie z wicemarszałkiem Wojciechem Buczakiem na Plac Farny, gdzie odbyła się defilada i pokaz działań operacyjnych. 

Asystujący gen. Packowi Wojciech Buczak złożył kwiaty pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli. Chwilę wcześniej, podczas obrad sejmiku, wicemarszałek w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników wizytacji i radnych, nawiązał do zagadnień obronnych. Dodatkowo zaznaczył, że kwestia zwiększania potencjału obronnego naszego kraju staje się obowiązkiem nie tylko centralnych organów państwa, ale niemal wszystkich obywateli. Dlatego inicjatywa samorządowców w tej materii, mimo braku wyraźnych wskazań ustawowych, nie powinna być hamowana. Jednocześnie nie wykluczył, że w najbliższej przyszłości samorząd województwa podejmie aktywne działania w tej kwwestii.

 

 

Mateusz Werner 
Kancelaria Zarządu