131216 forumterytorialneW piątek 13 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się pierwsze  spotkanie powołanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Forum Terytorialnego, jako przestrzeń dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji, a tym samym tworzenia realnej szansy dla wzmocnienia aktywności społecznej w zakresie kreowania i realizacji polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej.

Realizując zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 w dniu 22 października 2013 r. Uchwałą Nr 282/6837/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego powołane zostało Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT).