161112 forumteryt„Znaczenie miast dla rozwoju województwa podkarpackiego” to hasło obrad V posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego.  Forum powołane z inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego jest jednym  z głównych instrumentów służących realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa. Dzisiejsze obrady otworzył Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Otwierając posiedzenie, Jerzy Cypryś zwrócił uwagę na rolę współpracy miast z samorządem województwa.

- Posiedzenie  forum terytorialnego stanowi wyraz, że miasta regionu są ważnym dla samorządu województwa partnerem, z którym chcemy współpracować i wspólnie rozwijać nasz region. Liczę na to, że wyniki dzisiejszych dyskusji będą stanowiły zaczyn do dalszych rozważań nt. perspektyw rozwoju województwa – mówił przewodniczący Cypryś.

W programie posiedzenia znalazły się dwa moderowane panele dyskusyjne skoncentrowane na możliwościach i problemach rozwoju miast województwa podkarpackiego. Uczestniczyli w nich prezydenci i burmistrzowie podkarpackich miast oraz przedstawiciele klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Zadaniem Forum jest m.in. kształtowanie przestrzeni dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między podmiotami zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego, a także organizowanie i inicjowanie debat oraz dyskusji na temat kierunków i form realizacji rozwoju regionalnego.