Miniatura artykułu: Rozmowy w sprawie nowej drogiKiedy powstanie strategiczna droga do firmy Orlen Południe? O tym rozmawiano dziś w Jedliczu. To będzie kluczowy trakt o znaczeniu obronnym, z uwagi na magazynowane tam strategiczne rezerwy paliwowe na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa. W spotkaniu uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

Oprócz marszałka, podczas spotkania obecni byli między innymi: Anna Schmidt, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, przedstawiciele zarządu Orlen Południe – Zakład w Jedliczu z prezesem Marcinem Rejem na czele. Byli też samorządowcy m.in. wicemarszałek Piotr Pilch, Joanna Bril, radna Województwa Podkarpackiego a zarazem kierownik strategii i rozwoju w Orlen Południe, Jan Pelczar, starosta krośnieński, a także Piotr Miąso, dyrektor PZDW w Rzeszowie.

Ta droga rzeczywiście jest potrzebna, bo zapewni dobry dojazd do Orlen Południe i odciąży Jedlicze od ruchu kołowego. Zostanie poprowadzona nowym szlakiem i będzie łączyła się, poprzez drogę krajową z budowaną Via Carpatia, dzięki czemu umożliwi ruch w kierunku północnym i południowym – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Orlen Południe - Zakład w Jedliczu, z uwagi na posiadanie zbiorników, w których będą magazynowane strategiczne rezerwy paliwowe oraz produkcję paliwa okrętowego dla wojska, został zdefiniowany jako infrastruktura krytyczna. Fakt ten z kolei wymusił potrzebę budowy do zakładu drogi o znaczeniu obronnym. Będzie to drogapubliczna przewidziana do wykonywania przewozów istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych. Połączy ona drogę krajową DK 28zdrogą powiatową P1947R, przebiegającą obok północnej i południowej bramy zakładu. Atutem tego rozwiązania będzie bezpośrednie połączenie Zakładu w Jedliczu z budowaną S19 czyli Via Carpatią. Szacuje się, że wybudowanie drogi będzie kosztować ponad 30 mln zł. Obecny dojazd do zakładu prowadzi przez zabudowane centrum miasta Jedlicze, powodując utrudnienia w ruchu.

Budowa nowej drogi do Orlen Południe musiałaby być zadaniem ujętym w planowaniu operacyjnym i programach obronnych, wykonywanym w ramach przygotowań obronnych państwa, realizowanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. W tej sytuacji droga ta może być zarówno krajowa, wojewódzka, powiatowa jak  i gminna. Po wybudowaniu drogi o znaczeniu obronnym, zostanie wpisana do planu osłony technicznej, opracowywanego przez GDDKiA.

Tekst.: D. Kozik

Foto: PZDW