8   W dniach 24-25 września 2019 r., w Województwie Podkarpackim odbyły się II międzyregionalne warsztaty tematyczne projektu OUR WAY pn. „Identyfikacja instrumentów finansowych i finansowanie Greenways”.

 

 

 

 

Organizatorem II warsztatów było Województwo Podkarpackie.

 

W warsztatach uczestniczyło około 40 osób (partnerzy projektu i interesariusze, prelegenci).

 

Podczas warsztatów partnerzy projektu, interesariusze z regionów partnerskich oraz reprezentanci stowarzyszeń i związków zaangażowanych w rozwój ekoturystyki na terenie Podkarpacia, wzięli udział w wizycie studyjnej w Bieszczadach (Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe, zwiedzanie ekologicznego Centrum Bieszczadzkich Smaków URSA MAIOR, Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła w Uhercach Mineralnych). Odbyło się również posiedzenie Komitetu Sterującego Projektem OUR WAY, podczas którego ustalono przebieg realizacji projektu w kolejnym semestrze. W trakcie warsztatów tematycznych partnerzy projektu przedstawili swoje dobre praktyki w zakresie instrumentów finansowych i możliwości finansowania Greenways.

 

Podczas spotkania swoje prezentacje wygłosili m.in.:

  • Mercedes Muñoz Zamora – Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways (European Greenways Association),
  • Dominika Zaręba - prezes Stowarzyszenia Greenways Poland,
  • Bogusław Szweda - Zagłębie Ambitnej Turystyki.

Our Way