Realizacja zasady partnerstwa w systemie wdrażania funduszy europejskich – to temat konferencji, która odbyła się w środę w urzędzie marszałkowskim. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele administracji samorządowej i partnerzy społeczni. Dyskusję otworzył Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek.

Uczestnicy konferencji wspólnie zastanawiali się nad tym, co administracja samorządu terytorialnego i partnerzy społeczni mogą zrobić dla wzmocnienia realizacji zasady partnerstwa w okresie programowania 2014-2020.

Norbert Pruszanowski ze Związku Rzemiosła Polskiego zaprezentował założenia projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020” oraz mówił o wyzwaniach przed administracją i partnerami społecznymi, jakie stawia zasada partnerstwa. Marcin Tumanow z Business Centre Club zaprezentował kluczowe postulaty partnerów społecznych z „Białej Księgi zasady partnerstwa”. Norbert Tomkiewicz z urzędu marszałkowskiego zaprezentował z kolei zasadę partnerstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Organizatorami konferencji byli partnerzy społeczni, w tym: Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego. Konferencja została przeprowadzona w ramach projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020”.

Daniel Kozik
Biuro Prasowe