Powoli znika zwyczajowy w niektórych środowiskach obraz Kół Gospodyń Wiejskich. W takich organizacjach nie chodzi już tylko o gotowanie potraw i pieczenie ciast.

Z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Trzebownisko z miejscowości Wólka Podleśna i Jasionka spotkał się 10 lutego 2015 roku w urzędzie marszałkowskim Lucjan Kuźniar, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Wizyta dotyczyła m.in. kwestii składania projektów w ramach PROW 2014-2020. Wszystko ze względu na to, że KGW może realizować zadania na rzecz szeroko pojętego środowiska wiejskiego.

W podkarpackim jest niemal tysiąc kół KGW. Są w każdej gminie i w każdym powiecie. 


W działania KGW  włącza się coraz więcej młodych kobiet. Są panie, które przeprowadziły się na wieś z miast. Niejednokrotnie są najbardziej aktywne - mówił Lucjan Kuźniar podczas spotkania. - Panie działające w KGW wywierają silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia przez tworzenie wielu społecznych inicjatyw. Jest to bardzo istotne teraz, kiedy rozpoczynamy nową pespektywę pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Samorząd naszego województwa wspiera KGW przez ich uczestnictwo w wielu wydarzeniach, dzięki temu promuje ich działanie – dodał L. Kuźniar

Jerzy Klisowski
Kancelaria Zarządu
Fot. Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP