W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 4 lutego, w naradzie z dyrekcją i kierownikami działów merytorycznych oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego wziął udział Lucjan Kuźniar, członek zarządu województwa podkarpackiego.

Lucjan Kuźniar podziękował całemu zespołowi za działalność w 2014 roku na rzecz rolników i podkarpackiego rolnictwa, m.in. za przeprowadzone szkoleń z technik sprzedaży bezpośredniej, ekonomiki rolnictwa i technologii. W skrócie omówił także jakie zadania Samorząd Województwa Podkarpackiego będzie realizował w 2015 roku. Kontynuowany będzie program „Naturalny wypas”, a sprawą priorytetową ma być promocja podkarpackiej wołowiny. Lucjan Kuźniar wyraził nadzieję, że dzięki szeroko zakrojonej akcji informacyjnej dotyczącej nowych możliwości finansowego wsparcia w ramach nowego PROW na lata 2014-2020 uda się wesprzeć rozwój podkarpackich gospodarstw, a także poprawić standard życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Z nowych działań, które samorząd chce wspierać w tym roku jest rozwój serowarstwa. Kolejne działanie, które chciałby wprowadzić ma na celu umocnienie podkarpackiego pszczelarstwa. Byłby to program podobny do „Naturalnego wypasu”, gdyż pszczelarze potrzebują wsparcia formalnego i finansowego. Jak powiedział Lucjan Kuźniar - Może jest to działalność hobbystyczna, ale bardzo potrzebna dla rozwoju rolnictwa.  Członek zarządu mówił także o zapleczu, jakie studia podyplomowe z zakresu winiarstwa mogłyby tworzyć dla rozwoju winiarstwa na Podkarpaciu.  Samorząd planuje także objąć wsparciem również działania grup producenckich, polegającym na kojarzeniu grup producenckich z zakładami przetwórczymi.

Lucjan Kuźniar nadmienił także o pomocy w produkcji roślin motylkowatych, szczególnie soi, a także o chowie królików i przetwórstwie dziczyzny, która ma być serwowana w podkarpackich uzdrowiskach.  Podkreślił również znaczenie doradztwa marketingowego, prawnego, ekonomicznego i socjalno-bytowego.

Anna Bielańska
PODR w Boguchwale