190903 krynica„Europa jutra. Silna, czyli jaka?” pod takim hasłem rozpoczęło się XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy. W tym roku bierze w nim ponad 4500 gości z Europy, Azji Centralnej, USA.  W tegorocznej edycji podobnie jak w poprzednich uczestniczy marszałek Władysław Ortyl. 

Województwo Podkarpackie ustawiło też swój pawilon, który jest miejscem interesujących paneli dyskusyjnych a także degustacji podkarpackich potraw regionalnych. Wielkim wzięciem cieszą się przesmaczne proziaki. Udział województwa w forum współfinansowano ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

- Na forum w Krynicy po prostu trzeba być. Cieszę się, że po raz drugi zaznaczamy tu mocniej swoją obecność. Nasz pawilon cieszy się dużym uznaniem wśród gości. Tradycyjnie promujemy nasze inteligentne specjalizacje, ale wchodząc do naszej strefy przede wszystkim pokazujemy elementy związane z jakością życia. Przypomnę że równo za miesiąc impreza o równie wysokiej randze odbędzie się na Podkarpaciu czyli Kongres 590 – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Pierwszego dnia marszałek był panelistą w dwóch debatach. Pierwsza z nich to dyskusja o możliwościach pomocy polskim repatriantom. Moderatorem jej był dziennikarz Krzysztof Skowroński, a obok marszałka Władysława Ortyla dyskutowali: Michał Kisiel (Dyrektor Ośrodka Adaptacyjnego dla Repatriantów - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Pułtusku), Jakub Kowalski (Kancelaria Senatu RP), Aleksandra Ślusarek (członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Senacie RP) . Uczestnicy debaty podkreślali, że stworzenie możliwości repatriacji jest moralnym obowiązkiem państwa i samorządów wobec potomków zesłańców. Dwa lata po uchwaleniu nowelizacji ustawy o repatriacji opisywano jej praktyczny wymiar z przykładami przyjęcia rodzin repatriantów przez gminy. Podczas panelu padało wiele słów zachęty pod adresem samorządowców do przyjmowania repatriantów, jak też o wsparciu tego procesu ze strony państwa. 

Podczas panelu przywołano przykład z Podkarpacia. W Mielcu dzięki współpracy lokalnych samorządów i przedsiębiorców mogła zamieszkać rodzina z Kazachstanu. Inspiratorem był czlowiek, ktory zaoferowal, ze przekaze dla takiej rodziny mieszkanie.

- To bardzo dobry przykład współpracy między samorządami powiatu i gminy oraz lokalnymi przedsiębiorcami. Temat repatriantów pojawił się ostatnio w ramach Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Wkrótce odbędzie się informacyjne spotkanie w tej sprawie. Liczymy, że wezmą w nim udział przedstawiciele rządu i senatu. Trzeba zachęcać naszych mieszkańców do podobnych działań. Teraz na Podkarpaciu jest ponad 160 repatriantów – podsumował marszałek Władysław Ortyl. 

Temat drugiej debaty brzmiał intrygująco "Patriotyzm ekologiczny – czy to się opłaca?" Obok marszałka województwa podkarpackiego wzięli w niej udział: Henryk Kowalczyk (Minister Środowiska), Bogusław Białowąs (prezes Banku Ochrony Środowiska) , Keit Pentus-Rosimannus (Deputowana - Riigikogu - Estonia) , Marek Ryszka (prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Paweł Sałek (doradca Prezydenta RP).

Jutro kolejny dzień forum i niezwykle istotna z punktu widzenia Podkarpacia debata "Przemysł 4.0 w branży motoryzacyjnej. Optymalizacja produkcji",  organizowana przez samorząd województwa podkarpackiego przy udziale Polskiej Grupy Motoryzacyjnej. Panel odbędzie się w naszym pawilonie "Podkarpacka Strefa Spotkań".

Tegoroczne XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy to 6  sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów, warsztaty, prezentacje narodowe i regionalne, a także wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. Od dwudziestu dziewięciu lat jest to jedno z najważniejszych spotkań politycznych i ekonomicznych elit Europy Środkowo-Wschodniej. Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż.


Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Fot Michał Mielniczuk Biuro prasowe UMWP