FWK 400Fundusz Wsparcia Kultury to pomoc finansowa ze strony polskiego rządu kierowana do sektora kultury. Jego budżet to 400 mln zł, a do wsparcia uprawnione są samorządowe instytucje artystyczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii – przychodów w okresie od 12 marca do 31 grudnia br. Nabór ofert trwa do dnia 21.10.2020 r. do godz. 23:59:59.

UOKiKPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") ogłasza otwarty konkurs oferet : "Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - działania edukacyjne". O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje konsumenckie, które spełniają wymagania określone w regulaminie konkursu. Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2020 r. 

Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w webinarium na temat Programu Wspierania Rowoju Uniwersytetów Ludowych, które odbedzie się w środę 7 października 2020 o godzinie 14.00. Szczegółowe informacje na Facebooku Narodowego Instytutu Wolności.

Samorząd Województwa Podkarpackiego i Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa podkarpackiego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020 r., o gpdzinie 13.00, w formie zdalnej. Program WRUL zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju.

Zdjęcie UMWPSamorząd Województwa Podkarpackiego działając wspólnie z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030”. Szkolenie odbędzie się 10 października 2020 r. o godzinie 13:00, w formie zdalnej.