14 maja 2019 roku odbyło się posiedzenie prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła pani Wojewoda Ewa Leniart. Na posiedzeniu omówiono sprawy, które będą przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego zaplanowanego na dzień 3 czerwca br.

A88A0338W dniu 27 marca 2019 r.  odbyło się posiedzenie Plenarna Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jednym z głównych tematów obrad była sprawa dotycząca wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Po wspólnej dyskusji nad zaistniałą sytuacją dotyczącą podziałów środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych Rada zwróciła się z apelem do dyrekcji szpitali oraz związków zawodowych działających przy szpitalach o podjęcie wspólnych rozmów w sprawie podziału środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych uzgodniony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r.

IMG 85867 marca 2019 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu w zastępstwie za Panią Wojewodę Ewę Leniart przewodniczył Pan Roman Jakim. Na Prezydium omówiono podpisaną uchwalę strony pracowników i pracodawców ws. liczby przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawców wchodzącą w skład Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

A88A691612 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na początku obrad powitano nowych członków rady panią Iwonę Kuszczak reprezentującą Konfederację Lewiatan, pana Piotra Chęciek reprezentującego Pracodawców RP, pana Marka Gołdę reprezentującego Forum Związków Zawodowych. Nowym członkom rady zostały wręczone akty powołania.

30 listopada 2018 r. obradowało Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, na którym powitano dwóch nowych członków Rady Pana Tadeusza Furmanka reprezentującego pracodawców RP, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego Rady oraz Pana Marka Gołdę reprezentującego Forum Związków Zawodowych również pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego.

Podkategorie