200115 wrdsPrezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustaliło, że 29 stycznia odbędzie się Nadzwyczajne posiedzenie rady. Obrady zwołano w związku z konfliktem w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

Prezydium zebrało się 14 stycznia. Rozmawiano o sytuacji w największym szpitalu na Podkarpaciu oraz w Szpitalu Wojewódzkim im. Ojca Pio w Przemyślu. O zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia WRDS wnioskowało Forum Związków Zawodowych.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wyraża opinie w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, opiniuje projekty strategii rozwoju województwa i innych programów, a także rozpatruje sprawy o zasięgu wojewódzkim, przekazuje Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych oraz rozpatruje konflikty sprawy społeczne lub gospodarcze między pracodawcami a pracownikami.

TOMASZ LEYKO
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego

fot. Paulina Łącka-Łukasik/Kancelaria Zarządu