A88A380913 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Na posiedzeniu został omówiony przez pana Pawła Waisa- Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego projekt strategii rozwoju województwa- Podkarpackie 2030. Strona pracowników i pracodawców pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt.

Ponadto została przedstawiona informacja w sprawie nowego przewodniczącego. W 2020 roku obradom Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, będzie przewodniczyła strona samorządowa- Marszałek Województwa Podkarpackiego- Władysław Ortyl.