IMG 0121W listopadzie odbyło się posiedzenie Prezydium Podkarpackiej WRDS, na którym to zawnioskowano, aby w ramach środków na funkcjonowanie biura wojewódzkiej rady dialogu społecznego zlecić przeprowadzenie audytu finansowego w KSW Nr 2 w Rzeszowie. Wykonanie audytu zostanie zlecone niezależnemu, wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.

Podjęto decyzję, aby przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie audytu finansowego, który powinien zawierać ocenę prawidłowości wypłaty środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Na posiedzeniu omówiona została również sprawa dotycząca wypowiadania umów o współpracy przez BSH Rzeszów (dawny Zelmer) z trzema firmami: Zelmotor, SI Zgoda, SI Rena. Podjęto decyzje, aby wystosować pismo do zarządu BSH z apelem o przedłużenie umów o kooperację lub dostosowanie produkcji, tak aby umożliwić utrzymanie zatrudnienia pracowników wrażliwych społecznie, a tym samym zapewnić spokój społeczny.