IMG 006826 września br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie plenarne Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzenie to odbył o się na wniosek Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych działających przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Na posiedzeniu omówiono sprawy dotyczące wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia na podstawie którego dokonywany jest wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych.

Dyskutowano nad przeprowadzeniem audytu finansowego, który zawierałby ocenę prawidłowości wypłaty środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych w KSW nr 2 wynikające z porozumień ministerialnych. Po dyskusji stwierdzono, że brakuje porozumienia pomiędzy Dyrekcją Szpitala, a ZZ działającymi przy szpitalu. Zaproponowano przyjęcie w drodze korespondencyjnej uchwały wzywającej do podjęcia dialogu pomiędzy Dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, a Związkami Zawodowymi działającymi przy szpitalu. Niniejszą uchwałę przyjęto w dniu 24.10.2019 r.