Wrześniowemu posiedzeniu prezydium przewodniczyła pani Przewodnicząca Ewa Leniart- Wojewoda Podkarpacki. Na posiedzeniu została omówiona sprawa konfliktu pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Wielopole Skrzyńskie. Ustalono, aby temat został omówiony na posiedzeniu plenarnym i aby na obrad zaprosić Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedstawicieli gminy Wielopole Skrzyńskie i Ropczyc, powiatu ropczycko- sędziszowskiego, a także społeczeństwo lokalne.

Ponadto pan Tadeusz Furmanek- Wiceprzewodniczący Rady z ramienia Pracodawców RP wyraził chęć wyjazdu na konferencję pn. „Kaskada Dolnej Wisły - kolejny stopień Siarzewo - węzeł logistyczny Bydgoszcz”. Zaproszenie na konferencję zostało skierowane przez Kujawsko- Pomorską Radę Dialogu Społecznego.