DSC 8616Posiedzenie plenarne  Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 2 lipca br.  poświęcone było  omówieniu spraw socjalnych i płacowych pracowników Domów Pomocy Społecznej: Piskorowice- Mołynie, Rzeszów, Babica z filią w Pstrągowej Woli, Glinik Dolny, Sośnica k. Radymna, Przemyśl- Lipowica, Folusz.

Na posiedzenie zostali zaproszeni organy prowadzące poszczególnych DPS-ów tj. Starosta Leżajski, Prezydent Rzeszowa, Starosta Strzyżowski, Starosta Jarosławski, Prezydent Przemyśla, Starosta Jasielski, dyrektorzy i pracownicy poszczególnych Domów Pomocy Społecznej oraz przewodniczący organizacji Związków Zawodowych pracowników DPS. Najważniejszymi problemami Domów Pomocy Społecznej jest to, że sposób ich funkcjonowania i finansowania sprawia, że nie znajdują się w systemie ochrony zdrowia jak i socjalnym. Dodatkowo problem potęgują niskie płace pracowników DPS, które nie stanowią zachęty do pracy w Domach Pomocy Społecznej.
W przedmiotowym temacie została przyjęta drogą korespondencyjną uchwała w sprawie postulatów i problemów pracowników Domów Pomocy Społecznej, w której to Rada  zwróciła się z prośbą m.in. do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rady Dialogu Społecznego o podjęcie prac zmierzających do rozwiązania problemu poprzez rozważenie wprowadzenia zmian oraz nowych regulacji dotyczących finansowania Domów Pomocy Społecznej, prowadzenia takich zasad wynagradzania dla wszystkich pracowników DPS, które zagwarantują godną i uczciwą płacę oraz zagwarantują zapłatę za dyżury w święta oraz ustawowe określenie minimalnej ilości personelu (opiekunów, pokojowych, terapeutów, pracowników socjalnych, pielęgniarek).