IMG 0379W dniu 2 marca 2018 roku odbyło się po raz pierwszy w tym roku posiedzenie Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W roli przewodniczącego debiutował pan Artur Rozmus, reprezentujący w Radzie stronę pracodawców.

Podczas spotkania przedyskutowano m.in. sprawę projektu nad Stanowiskiem WRDS w Rzeszowie w sprawie wejścia w życie norm prawnych dotyczących nowego systemu organizacji publicznego transportu zbiorowego, jak również sytuację lekarzy rezydentów w województwie podkarpackim. Sprawy te skierowano na posiedzenie plenarne.
Omówiono kwestię dotyczące stanowiska ws. dotacji i finasowania Domów Pomocy Społecznej- stanowisko WRDS z województwa łódzkiego oraz porozumienie w sprawie wniosku o powołanie Zespołu Doraźnego ds. Oświaty przy Radzie Dialogu  Społecznego- - WRDS Województwa Dolnośląskiego.
Ponadto zostały poruszone sprawy związane z zanieczyszczeniem powietrza na obszarze Miasta Mielca oraz związana z tym działalność firmy Kronospan, a także sprawę poszerzenia granic miasta Rzeszowa w kontekście obecnego i przyszłego otoczenia biznesowego. Powyższe tematy zgodnie z decyzją Prezydium zostaną omówione na najbliższym posiedzeniu plenarnym.