12 grudnia 2017 r. obradowało Prezydium Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które poświęcone było głównie kwestii dotyczącej stanowiska w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Poruszono również sprawę zabezpieczenia lekarskiego w związku z protestami lekarzy rezydentów.

Ponadto pod obrady posiedzenia plenarnego została poddana sprawa wyboru nowego przewodniczącego Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.