Na podstawie Uchwały Nr 259/5153/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 marca 2021 r. poddaje się konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.