190520 swPracownicy Służby Więziennej świętują 100-lecie istnienia formacji w Polsce. Jedną z form obchodów rocznicy jest akcja edukacyjna, mająca przypomnieć historię więziennictwa w naszym kraju oraz przedstawić jego obecne oblicze. W otwarciu wystawy w holu urzędu wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch i wiceprzewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Wystawę „100-lecie polskiego więziennictwa – Służba Więzienna w służbie sprawiedliwości społecznej”, otworzył dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie Marek Grabek.

- Ta wystawa ma obrazować społeczeństwu to, co działo się w służbie Więziennej przez ostatnie 100 lat. Pokazuje trudną historię, ale jednocześnie ważną dla polskiego bezpieczeństwa. Ewoluowaliśmy przez czas II RP, przez mroczne czasy okupacji niemieckiej i komunistycznej. Następnie, po okresie odwilży pokazuje proces oddziaływania więziennictwa na osadzonego. Więcej dowiecie się państwo oglądając wystawę – mówił dyrektor Grabek

Sędzia Trybunału Stanu, profesor Czesław Kłak także nawiązał do ewolucji sytemu penitencjarnego w Polsce.

- Od instytucji zamkniętej, bo zajmującej się izolacją - stała się instytucją otwartą, pokazującą zakres swego działania i swe kompetencje. Trudna historia, ale z drugiej stronny piękna. W międzywojennej Polsce, jako w pierwszym europejskim kraju, przyjęto fundamentalne założenia. Te, które dopiero kilkanaście lat później przyjmowano w innych europejskich państwach. Dotyczy to praw skazanego, w tym np. prawa do prywatności, do korzystania z posługi religijnej, czy do zachowania integralności. To jest dorobek polskiego więziennictwa – wyliczał prof. Czesław Kłak.

Głos zabrał także gospodarz miejsca – wicemarszałek Piotr Pilch.

- Pragnę państwu podziękować za wybranie tego miejsca, na tak potrzebną wystawę. A jest to doskonała lokalizacja, bo tędy przechodzą dziennie setki osób. Dlatego dzięki miejscu jej ekspozycji, wystawa trafi do szerokiego grona odbiorców. Co jest niezwykle istotne, gdyż rola więziennictwa w Polsce jest bardzo ważna. Więziennictwo jest częścią system naszego bezpieczeństwa – mówił Piotr Pilch.

Wystawę przygotowano w związku z odbywającym się w Rzeszowie w Międzynarodowym Kongresem Naukowym PAŃSTWO, PRAWO, BEZPIECZEŃSTWO A JEDNOSTKA pn. „Sprawiedliwość społeczna w Polsce z perspektywy 100-lecia odzyskania niepodległości” (20 - 23.V).

Na trzydziestu pięciu planszach przedstawiono historię zmieniającej się przez lata Służby Więziennej. Zwiedzający mogą zapoznać się z pracą funkcjonariuszy przedwojennej Straży Więziennej powołanej do działania w roku 1919, jak i jej ewolucję i przekształcenie w Służbę Więzienną. Ostatnie plansze ukazują obraz dzisiejszej formacji, która jest wyposażona w nowoczesne środki i rozwiązania stworzone w celu prawidłowego wykonania kary pozbawienia wolności.

Wystawa potrwa do 31. maja 2019 r.

tekst/fot.
Michał Mielniczuk/BP UMWP