Our Way26 listopada 2020 r., z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu OUR WAY odbyło się w formule online, za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings. Tematem spotkania było omówienie prowadzonych działań podczas piątego semestru realizacji projektu OUR WAY oraz innych aktywności związanych z turystyką rowerową.

Our WayW dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się 5.spotkanie Komitetu Sterującego Projektu OURWAY.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 spotkanie to odbyło się już po raz drugi w formule online, tym razem za pośrednictwem platformy Microsoft Teams Meeting. Spotkanie prowadziła Pani Cristina Durán Torres Fontes – przedstawiciel Lidera Projektu – Regionu Murcja z Hiszpanii.

Our WayUkazał się piąty numer newslettera projektu OUR WAY. W numerze m.in.: wizyty studyjne, działalność Partnerów, OUR WAY jako studium przypadku w ramach strategii regionalnej w NWRA (Irlandia), 3-cie Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne Projektu Promocji i Rozwoju Turystyki Our Way, odniesienia do oceny skutków gospodarczych: trasy rowerowe / greenways​.

Our WayW dniach 22-24 września br. odbyła się na Podkarpaciu wizyta studyjna partnerów oraz interesariuszy projektu OUR WAY z Bułgarii. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele władz publicznych oraz stowarzyszeń turystycznych z Podkarpacia, interesariusze gospodarza wizyty, a także personel projektu OUR WAY.

Our WayW dniu 30 czerwca br. w związku z pandemią COVID-19, Platforma Kształcenia dot. Polityk Interreg Europe zorganizowała przekrojowe seminarium internetowe, którego celem było zbadanie wielorakich korzyści płynących z turystyki rowerowej oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami z różnych regionów UE, jak najlepiej wspierać tę formę spędzania wolnego czasu, która przynosi regionom tak dużą wartość dodaną. Podczas seminarium Pani Magdalena Osełka z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła prezentację „Dobrej Praktyki” (BP) zidentyfikowanej przez Regionalną Grupę Roboczą Interesariuszy Województwa Podkarpackiego projektu OUR WAY dotyczącą współpracy Regionów Polski Wschodniej przy promocji wschodniego szlaku rowerowego Green Velo.