logo ppp Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na spotkanie pt.:

„Jak zbudować aquapark w PPP ? - Analiza projektu budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Płocku”.

s s ppp logo 6Celem niniejszej strony internetowej jest upowszechnienie wiedzy nt. zagadnień dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), upowszechnienie modelu PPP, zapewnienie komunikacji między jednostkami publicznymi w zakresie promocji dobrych praktyk, w tym projektów PPP zrealizowanych, jak i planowanych do realizacji. Czytaj więcej ...