logo NEREUSPragniemy poinformować, że został uruchomiony serwis Copernicus Research and User Support Service, oferujący bezpłatny dostęp do potężnych platform ICT służących do przetwarzania danych i opracowywania rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb użytkownika. Portal zapewnia również dedykowany Helpdesk z zakresu spersonalizowanej pomocy, jak również organizację szkoleń oraz seminariów internetowych. Usługa RUS skierowana jest do organizacji sektora publicznego oraz podmiotów sektora prywatnego UE. Dane zgromadzone w serwisie Copernicus, mogą być wykorzystane do przeprowadzania badań lub działania dydaktyczne. Szczegóły dotyczące serwisu (Copernicus Research and User Support Service) znajdują się na stronie podanej poniżej. https://rus-copernicus.eu/portal/ 

logo NEREUSWśród celów województwa wymienionych w ustawie o samorządzie województwa wskazano m.in. kreowanie rozwoju regionu. Cel ten jest realizowany m.in. przez pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności i nnowacyjności gospodarki województwa zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2013 r. Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020.