nereusW dniu 25 listopada 2020 r. odbyło się zdalne Walne Zgromadzenie członków sieci . Przedstawicielem Województwa Podkarpackiego, biorącym udział w tym posiedzeniu była Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Posiedzenie otworzył Prezydent NEREUS – Pan Bernard Plano, następnie przedstawiono raport z aktywności sieci w 2020 r. oraz omówiono plan działań na rok 2021. Powitano także w gronie członków nowy region – Emilia Romania (Włochy). Ostatnim punktem Walnego Zgromadzenia było przeprocedowanie spraw statutowych. W końcowej części spotkania głos zabrała także Pani Marszałek Anna Huk, wyrażając m.in. swoje pełne przekonanie, że uczestnictwo Województwa Podkarpackiego w stowarzyszeniu NEREUS, przyniesie wiele korzyści przedsiębiorcom i uczelniom wyższym z Podkarpacia.

Sekretarz Generalny NEREUS Pani Roya Ayazi omawia aktywności sieci podczas 2020 r

25.11.2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie online członków NEREUS

25.11.2020 Pani Marszałek Anna Huk uczestniczyła w zdalnym Walnym Zgromadzeniu NEREUS