nereusOpublikowano Roczny Raport dotyczący działalności i strategii NEREUS w 2019 roku.

Dokument został podzielony na następujące sekcje:

  • Dialog polityczny UE w latach 2019-2020: Trwająca historia sukcesu Copernicus4Regions;
  • Współpraca międzyregionalna: Wprowadzanie wymiaru regionalnego do projektów UE;
  • Współpraca międzyregionalna: włączenie wymiaru regionalnego do projektów UE;
  • Współpraca międzyregionalna: Wprowadzanie zmian i działań UE na poziom regionalny;
  • NEREUS w regionach: Notka dotycząca innych działań pomocowych w 2019 r.

Pełna wersja dokumentu jest dostępna tutaj: (link)