nereusUsługi dotyczące przestrzeni kosmicznej - zastosowania związane z pandemią COVID-19

Oferenci, którzy zgłoszą się do naboru wniosków, proszeni są o zaproponowanie projektów demonstracyjnych poświęconych wdrożeniu i demonstracji usług przedoperacyjnych, poruszających tematykę opieki zdrowotnej lub edukacji. ESA pokryje do 50 % akceptowalnych kosztów (w zakresie, w jakim działania są wykonywane przez mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz uniwersytety i instytuty badawcze, działania te są finansowane w 80 % przez Agencję, w zależności od poziomu finansowania zatwierdzonego przez odpowiednie przedstawicielstwo(-a) krajowe).

Pełny artykuł znajduje się tutaj: (link), natomiast zgłoszenia można dokonać tutaj: (link).

Termin składania wniosków: 15 listopada 2020 r.

  • Sposób na poprawę sytuacji po pandemii COVID-19

Nabór dla przedsiębiorstw, które zamierzają rozwijać aplikacje i usługi wykorzystujące przestrzeń kosmiczną, w celu poprawy sytuacji po pandemii COVID-19 w różnych sektorach. Działania te będą finansowane w 100 % (do 150 tys. euro na jedno działanie). Pełny artykuł znajduje się tutaj (link).

Termin składania wniosków: 19 czerwca – 29 sierpnia 2020 r.