rfil 120 mln600

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Nabór wniosków do pierwszego etapu trwał do 30 września 2020 roku. Teraz zostały ocenione i wyłonione dofinansowania.

120 milionów złotych – taką kwotę otrzymał Samorząd Województwa Podkarpackiego na swoje zadania z rządowego programu wsparcia lokalnych inwestycji. To program skierowany do regionów, których budżety zostały uszczuplone przez pandemię:

Przyznane środki pozwolą na zniwelowanie strat spowodowanych powodziami na drogach wojewódzkich w lecie 2020 r.:

Środki przyznane z RFIL na wsparcie obszaru ochrony zdrowia to kwota 20 mln:

  • 4 mln złotych – „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie” zadanie realizowane w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie,
  • 6 mln złotych – „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” zadanie realizowane w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, II i III etap,
  • 10 mln złotych – „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.

Zgłoszone zadania wpisują się w Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Podkarpackiego. Pozyskane środki pozwolą na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców podkarpacia oraz pozytywnie wpłyną na warunki pracy personelu medycznego, ponadto przyczynią się do historycznej zmiany w zakresie standardu infrastruktury oraz leczenia i  rehabilitacji w  zakresie chorób płuc i gruźlicy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych ma dać impuls do inwestycji i do gospodarczego ożywienia, a także ma być instrumentem walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. RFIL jest formą wsparcia, która zapewni zrównoważony rozwój regionom, gdyż w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.