Samorządy Podkarpacia i Kraju Preszowskiego na Słowacji podpisały umowę partnerską, w ramach której ma powstać m.in. nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle. Inwestycja wsparta będzie środkami unijnymi z programu Interreg V-A Polska Słowacja w kwocie 3 mln euro.

Umowę podpisali Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich a ze strony samorządu słowackiego Peter Kočiško – Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionalnych Kraju Preszowskiego. W podpisaniu uczestniczyli marszałek Władysław Ortyl i Milan Majersky – Predseda Kraju Preszowskiego. 

- Bardzo nas cieszy podpisanie dzisiejszej umowy pomiędzy naszymi regionami. Ta radość jest tym większa, że zdecydowaliśmy się na zwiększone środki finansowe po naszej stronie. Strona słowacka stymulowała nas do podjęcia tej decyzji, było to przedmiotem naszych rozmów na poprzednim spotkaniu, a dziś są już fakty – mówił marszałek Ortyl tuż przed podpisaniem umowy.

Predseda Kraju Preszowskiego również mówił, ze jest zadowolony ze współpracy z samorządem Podkarpacia:

- To nie jest tylko deklarowana współpraca, ale realna, która ma służyć ludziom - mówił Milan Majersky, dając przykład efektów w postaci uruchomionych połączeń autobusowych ze Słowacji na lotnisko w Rzeszowie, skomunikowanych z lotami do Nowego Jorku oraz nowych dróg, jak ta na którą podpisano umowę.

Peter Kočiško – Dyrektor Zarządu i Utrzymania Dróg Regionalnych Kraju Preszowskiego powiedział z kolei:

- Dzięki temu projektowi mieszkańcy Svidnika będą mieli łatwiejszy dojazd w okolice Bardejowa, a później w kierunku Niżnej Polanki i Ożennej na przejście w Polsce i dalej do Jasła. To będzie dobry projekt nie tylko dla naszych mieszkańców, ale także dla mieszkańców Podkarpacia, polskich powiatów. Mieszkańcy Jasła będą mieć ułatwiony dojazd do miasta uzdrowiskowego Bardejów, czy do Świdnika i dalej w głąb Słowacji.

Piotr Miąso – Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich również podkreślał znaczenie projektu dla połączenia powiatów w Polsce i na Słowacji:

- Po polskiej stronie chcemy wybudować nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992, który wyprowadzi ruch z centrum miasta w kierunku Ożennej i Niżnej Polanki. To dzisiejsze podpisanie umowy to finał trudnego procesu, ale to jest duża satysfakcja, że udało nam się dojść do porozumienia.

W ramach podpisanej umowy zrealizowane zostaną inwestycje po stronie Polskiej oraz na Słowacji. W Polsce, na Podkarpaciu powstanie ok. 2-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 992, natomiast po stronie słowackiej wyremontowane zostaną odcinkowo dwie drogi.

W ramach budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w Jaśle zaplanowano m.in:

Przebudowę, budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, przepustów, odwodnień, oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę zjazdów.

 

Inwestycje zaplanowane w ramach umowy po stronie słowackiej realizowane będą na dwóch drogach:

1. Droga 3490 Raslavice - Lopúchov – Stuľany, gdzie zaplanowano m.in. remont skrzyżowania drogi nr III/3490 z drogą III/3489 w miejscowości Raslavice,

2. Droga 3500 Stuľany – Kuková - w ramach tego zadania planowany jest m.in. remont dwóch mostów w miejscowości Dukovce - Želmanovce i w miejscowości Kuková.

 

Dofinansowanie na inwestycję przewidziane w ramach Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 to 3 mln euro (półtora dla każdej ze stron).

 

Planowana wartość inwestycji po stronie polskiej to prawie 19 mln zł. Jest to kwota szacunkowa, właściwa będzie znana po przetargu, który zostanie niebawem ogłoszony. Gotowy jest już projekt budowlany na tę inwestycję, jest też decyzja ZRID. Umowa o dofinansowanie z programu Interreg zostanie podpisana w pierwszym półroczu. Zadanie będzie realizowane w ramach montażu finansowego: środki unijne Interreg V – A Polska-Słowacja - 6 180 000,00 zł, budżet województwa: 6 027 283,00 urząd miasta Jasła: 5 190 000 zł i powiat jasielski: 1 500 000 zł.

 Podpisanie umowy było jednym z elementów trwającego w urzędzie marszałkowskim posiedzenia grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego. Partnerzy ze Słowacji i Polski rozmawiali m.in. o zrealizowanych i planowanych projektach z programu Interreg, o szlaku drogowym Via Carpatia, a także o połączeniu autobusowym z Preszowa na Słowacji do portu lotniczego w Jasionce. Tematem rozmów była także Strategia makroregionalna dla obszaru Karpat.

 

Monika Konopka

Biuro prasowe UMWP

Fot. Michal Mielniczuk, Daniel Kozik

Wideo: Sebastian Kieszkowski