180406 lopataSymbolicznym wbiciem łopaty zainaugurowano budowę zachodniego łącznika autostrady A4 w powiecie dębickim. W wydarzeniu wziął udział Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, parlamentarzyści, radni Sejmiku oraz lokalni samorządowcy.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 22 mln złotych z czego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowić będzie kwota 14 790 899,96 zł, natomiast pomoc Województwa Podkarpackiego stanowić będzie kwota 1 500 000 zł.

Inwestycja, którą dzisiaj inaugurujemy jest niezwykle ważna i długo wyczekiwana. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że Podkarpacie zyska kolejne udogodnienie komunikacyjne, które zwiększy dostępność komunikacyjną. Bardzo ważny jest również fakt, że Samorząd Województwa Podkarpackiego znalazł środki na zwiększenie dofinansowania tej inwestycji po tym, jak okazało się, że oferty złożone w przetargu znaczenie przekraczają środki przewidziane na realizację tego przedsięwzięcia – powiedział Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę nowego odcinka drogi długości ok. 1,80 km o parametrach technicznych jak dla drogi klasy G i konstrukcji nawierzchni dostosowanej do kategorii ruchu KR4, wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia uliczne oraz system odnowienia drogi;
  • budowę skrzyżowań typu rondo w miejscach włączenia projektowanego łącznika do drogi powiatowej nr 1180 R i węzła A4 Dębica-Zachód, oraz drogi powiatowej nr 1290R wraz z korektą dojazdów do rond;
  • korekta dojazdu do drogi powiatowej nr 1180R do projektowanego ronda na długości ok. 990 m: 830 m od centrum ronda w kierunku Dębicy oraz 160 m od centrum ronda w kierunku Żyrakowa;
  • korekta dojazdu drogi prowadzącej do węzła autostradowego A4 Dębica-Zachód do projektowanego ronda na długości ok. 56 m od centrum ronda;
  • korekta dojazdu drogi powiatowej nr 1290R do projektowanego ronda na długości ok. 405 m: 130 m od centrum w kierunku Dębicy, 275 m od centrum ronda w kierunku Straszęcina.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – październik 2018 r.

 Natalia Mierzwa-Sowa
Kancelaria Zarządu