171017 listyint

Lokalne samorządy podpisały listy intencyjne na budowę łączników autostradowych w Pilźnie, Kolbuszowej i Ropczycach, a także na nową drogę Miejsce Piastowe – Sanok. Do podpisania porozumień doszło podczas konferencji „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”.

 - Doszło do podpisania listów intencyjnych z samorządami woj. podkarpackiego, które są zlokalizowane przy autostradzie A4. To m.in. powiat dębicki, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski. Powstanie nowych łączników skomunikuje lepiej te tereny z resztą regionu. Również podpisaliśmy list, który dotyczy inwestycji drogowej od zjazdu w Pilźnie w kierunku Miejsca Piastowego a stamtąd do Sanoka – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk, który w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego podpisywał listy z przedstawicielami lokalnych samorządów. 

 

 

Listy intencyjne na łączniki autostradowe i nową drogę

#A4 #S19 #S17 - G2A Arena została opanowana przez symbolikę drogową. Konferencja: "Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia. Implikacje dla gospodarki" - przyniosła szereg nowych rozwiązań dla naszego regionu i była okazją do podpisania aneksu do Kontraktu Terytorialnego, umożliwiającego budowę odc. szlaku Via Carpatia z Babicy do Barwinka. Podpisy pod listami intencyjnymi złożyli także podkarpaccy samorządowcy, którzy liczą na łączniki autostradowe i nową drogę.

Opublikowany przez Podkarpackie - serwis samorządu województwa na 17 października 2017

Podpisane listy mają charakter intencyjny i dotyczą takich planowanych inwestycji jak:

Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Kolbuszowa”

Węzeł Autostrady A4 Kolbuszowa ma zostać usytuowany na przecięciu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 987 relacji Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski. W ramach inwestycji przewiduje się wstępnie  budowę węzła typu „karo” poprzez budowę łączników zjazdowych i rond na drodze wojewódzkiej.

Realizacja zadania skróci odległość dojazdu z autostrady A4 do Kolbuszowej i południowej części powiatu tarnobrzeskiego o ok. 25 km. inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do autostrady A4 istniejących terenów przemysłowych i inwestycyjnych w tym Podstrefy Kolbuszowa SSE EURO-PARK MIELEC. Inwestycja ta zwiększy dostępność komunikacyjną północno- zachodnią części województwa poprzez połączenie z DK 9, na trasie której zlokalizowana jest Nowa Dęba, ośrodek przemysłowy o dużym potencjale rozwojowym, posiadający tereny należące do Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN, w pobliżu którego znajduje się poligon Sił Zbrojnych RP.

Strony zgodnie potwierdzają, że oświadczenia złożone w treści niniejszego listu mają charakter intencyjny, zaś nadanie im charakteru zobowiązującego wymaga zawarcia odrębnych umów.

Strony niniejszego listu deklarują, że dołożą wszelkich starań w celu:

-       przygotowania i sfinansowania wstępnej koncepcji na realizację zadania z analizą środowiskowo - finansową,

-       inicjowania działań mających wpływ na realizację zadania.

„Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94 w ciągu DK 73”

Projekt ten, przewiduje budowę nowego węzła Pilzno oraz łącznika drogowego w od węzła do DK 94, łączącej się w Pilznie z DK 73. Zadanie to jest rozszerzeniem zakresu rozbudowy DK 73 na odcinku Jasło-Pilzno będącego w trakcie przygotowania przez GDDKiA.

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania autostrady A4 z DK 73, a dalej w kierunku południowym z drogami krajowymi nr 28 i nr 84, łączącymi komunikacyjnie miasta: Jasło, Krosno, Rymanów, Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne. Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do ww. miast pełniących funkcje przemysłowe i turystyczne oraz do polsko – słowackich i polsko – ukraińskich przejść granicznych jak również polepszy warunki rozwoju obszarów atrakcyjnych turystycznie tj. Beskidu Niskiego i Bieszczad oraz miejscowości  uzdrowiskowych, zlokalizowanych w południowej części województwa. Przyczyni się również do usprawnienia łączności transportowej pomiędzy A4 a terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi południa województwa w tym Podstrefą Sanok, Podstrefą  Zagórz, Podstrefą Krosno oraz Podstrefą Jasło.

Strony zgodnie potwierdzają, że oświadczenia złożone w treści niniejszego listu mają charakter intencyjny, zaś nadanie im charakteru zobowiązującego wymaga zawarcia odrębnych umów.

„Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Ropczyce”

Projekt ten, przewiduje budowę nowego węzła Ropczyce, który zostanie usytuowany na przecięciu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 relacji Tuszyna- Ropczyce -Wiśniowa. Realizacja ww. węzła umożliwi bezpośrednie połączenie DW 986 w kierunku północnym z DW 985 relacji Nagnajów-Baranów Sandomierski-Mielec – Dębica, a w kierunku południowym z miastem Ropczyce oraz DW 988 relacji Babica- Strzyżów- Warzyce. W ramach inwestycji przewiduje się wstępnie budowę węzła typu „karo” poprzez budowę łączników zjazdowych i rond na drodze wojewódzkiej.

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania autostrady A4 miasta Ropczyce, ośrodka powiatowego o charakterze przemysłowym i dużym potencjale rozwojowym.

Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do autostrady A4 istniejących terenów przemysłowych i inwestycyjnych w tym Podstrefy Ropczyce i Podstrefy Ostrów SSE EURO-PARK MIELEC. Inwestycja ta jest najkrótszym skomunikowaniem autostrady A4 z południową i północna- zachodnią częścią województwa poprzez drogi wojewódzkie: nr 985 w kierunku Mielca, następnie Tarnobrzega oraz nr 986 i 988 w kierunku Jasła następnie Krosna

Strony zgodnie potwierdzają, że oświadczenia złożone w treści niniejszego listu mają charakter intencyjny, zaś nadanie im charakteru zobowiązującego wymaga zawarcia odrębnych umów.

Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe – Sanok o parametrach drogi klasy GP w ciągu DK 28”

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania S19 z miastem Sanok, a tym samym połączy komunikacyjnie miasta: Jasło, Krosno, Rymanów, Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne. Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do ww. miast pełniących funkcje przemysłowe i turystyczne oraz do polsko – słowackich i polsko – ukraińskich przejść granicznych jak również polepszy warunki rozwoju obszarów atrakcyjnych turystycznie tj. Beskidu Niskiego i Bieszczad oraz miejscowości uzdrowiskowych, zlokalizowanych w południowej części województwa. Przyczyni się również do usprawnienia łączności transportowej pomiędzy S19 i  A4 a terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi południa województwa w tym Podstrefą Sanok, Podstrefą  Zagórz, Podstrefą Krosno oraz Podstrefą Jasło.

Strony zgodnie potwierdzają, że oświadczenia złożone w treści niniejszego listu mają charakter intencyjny, zaś nadanie im charakteru zobowiązującego wymaga zawarcia odrębnych umów.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z konferencji i podpisania listów intencyjnych.

ZDJĘCIA DO POBRANIA:

https://drive.google.com/open?id=0ByKJu_8LWjZILWlyTXhUbFUxVkU

Monika Konopka
wideo:Michał Mielniczuk
fot. Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP