IMG 9966Nowa droga ułatwi komunikację w południowej części województwa podkarpackiego, a jednocześnie wzmocni dostępność transportową wewnątrz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Mowa o obwodnicy Czudca, która powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Dziś w urzędzie wojewódzkim uroczyście podpisano umowę na wykonanie tej długo wyczekiwanej inwestycji.

W obecności wicewojewody Piotra Pilcha umowę podpisali: Bogdan Romaniuk - wicemarszałek województwa podkarpackiego, Stanisław Kruczek – członek zarządu województwa i Małgorzata Oleszczuk – zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wicemarszałek Bogdan Romaniuk przed podpisaniem umowy powiedział:

- Ta długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców Czudca i południowej części województwa, opiewająca na 85 mln złotych, jest jedną z ważniejszych jeśli chodzi o rozwiązania komunikacyjne na Podkarpaciu. Wpisuje się ona w wojewódzki plan transportowy, gdzie zostały umieszczone inwestycje zaproponowane przez zarząd i sejmik województwa - dodał.

Adam Hamryszczak, podsekretarz w Ministerstwie Rozwoju zwrócił z kolei uwagę na zalety nowej obwodnicy:

- Wsparcie, jakie jest udzielane samorządowi województwa wynosi ponad 72 mln złotych natomiast cała inwestycja to wartość ponad 85 mln zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia upłynni ruch pasażerski i towarowy, skróci czas przejazdu i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum – powiedział podsekretarz.

Inwestycja obejmuje budowę i rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 988. Łączna długość nowego odcinka drogi wyniesie: 2,46 km, a rozbudowywanego 1,93 km. W ramach projektu nastąpi również: budowa i rozbudowa skrzyżowań, dróg dojazdowych, wewnętrznych, mostu na potoku Wola, dwóch estakad nad linią kolejową nr 106 i drogą powiatową nr 1917R oraz nad linią kolejową nr 106 i obszarem chronionym Natura 2000. Powstaną także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.

Inwestorem w imieniu Województwa Podkarpackiego jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, wykonawcą inwestycji jest BUDIMEX S.A. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to kwiecień 2019 r.

Tekst i foto: D. Kozik
Biuro Prasowe UMWP