Rusza rozbudowa kolejnego odcinka drogi z Rzeszowa do Tyczyna.  Dzisiaj członek zarządu Stanisław Kruczek podpisał umowę na w tej sprawie. Chodzi o fragment od granicy Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie. Dzięki temu na całym odcinku Rzeszów-Tyczyn kierowcy będą mieć do dyspozycji dwujezdniową drogę. Powstanie też nowy most na rzece Strug.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Wartość inwestycji to prawie 17 mln złotych.

Inwestycja stanowi nawiązanie do realizowanej przez miasto Rzeszów rozbudowy ul. Władysława Sikorskiego. Dzięki modernizacji ok. kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej – powstanie droga dwujezdniowa, czteropasowa ze środkową wyspą dzielącą. Dzięki temu zlikwidowany zostanie efekt tzw. „wąskiego gardła”, co usprawni wyjazd z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim, a po wybudowaniu obwodnicy południowej tj. odcinka drogi wojewódzkiej nr 878 łączącego ul. Sikorskiego z drogą krajową nr 19 (ul. Podkarpacka), powstanie doskonały skrót z ominięciem centrum Rzeszowa dla pojazdów udających się w kierunku drogi ekspresowej S-19, a następnie autostrady A4.

Umowę na realizację inwestycji podpisali: członek zarządu Stanisław Kruczek, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso oraz Andrzej Zygar – prezes firmy Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o., która będzie wykonawcą inwestycji. Obecny był również Janusz Skotnicki burmistrz Tyczyna.

Członek zarządu Stanisław Kruczek podkreślał, że ta inwestycja jest bardzo ważna dla Tyczyna i całego regionu, zwłaszcza jego południowej części. Mówił też o tym, że cieszy go to, iż przebudowę będzie realizowała firma z Podkarpacia.

To jest też cenne dla nas, dla zarządu województwa, że te pieniądze, które będą na realizację tego zadania zostaną na Podkarpaciu – mówił Stanisław Kruczek.

Piotr Miąso, dyrektor PZDW podkreślał, że nowa inwestycja jest komplementarna do zadania już realizowanego przez miasto Rzeszów i razem będzie tworzyć spójną całość, otwierając  komunikacyjnie Tyczyn.

Uzyskamy zdecydowaną poprawę przepustowości. Droga będzie o dobrych parametrach, bo mamy dwie jezdnie oddzielone pasem. Największym wyzwaniem będzie nowy most na strugu. Na to wszystko wykonawca będzie miał rok – tłumaczył dyr. Piotr Miąso.

Andrzej Zygar – prezes firmy Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie zapewniał, że postara się, aby utrudnienia dla mieszkańców i firm Tyczyna były jak najmniejsze, a prace zostały wykonane w terminie.

Ta inwestycja jest dosyć trudna. Odcinek jest wprawdzie krótki, ale występują liczne branże i trzeba przezbroić teren, przebudować istniejące sieci m.in. gazowe, wodociągowe itp. Trzeba to wszystko zgrać – tłumaczył Andrzej Zygar zapewniając, że do prac została skierowana najlepsza kadra i kontrakt zostanie wykonany w terminie.

Jest to bardzo ważna inwestycja dla nas i była bardzo oczekiwana przez mieszkańców Tyczyna. Dzięki niej przejazd do Rzeszowa skróci się do kilku minut, a to jest dla nas istotne z tego względu, że te tereny bardzo się rozbudowują i przybywa nam nowych mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy do Rzeszowa – mówił burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki.

Szczegółowe dane dotyczące inwestycji:

Inwestor: Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

Wartość kontraktu: 16 718 591,66 zł

Data podpisania umowy: 14 września 2017 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 28 września 2018 r.

Parametry techniczne drogi:

- klasa: G 

- nośność nawierzchni: 115kN/oś 

- szerokość jezdni: 16,5 m (2 pasy ruchu w każdym kierunku + środkowa wyspa dzieląca)

-szerokość pasów ruchu: 3,5 m (zewnętrzny) i 3,25 m (wewnętrzny)

- szerokość środkowego pasa dzielącego: 3 m

- szerokość chodnika: 2 m (prawa strona), 1,5 m (lewa strona)

- szerokość dwukierunkowej ścieżki rowerowej: 2 m

 

Zakres robót:

- rozbudowa drogi do 4 pasów ruchu na odcinku o długości 0,83 km oraz dodatkowym pasem
do skrętu w lewo do bazy MPGK

- rozbudowa skrzyżowania z ulicą Orkana – zmiana geometrii skrzyżowania, budowa dodatkowego pasa ruchu na wlocie ulicy Orkana i wylocie ulicy Grunwaldzkiej w kierunku centrum Tyczyna

- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ulicą Stawową

- budowa mostu klasy A (nośność: 50 ton) wraz z infrastrukturą techniczną oraz zabezpieczenie koryta rzeki Strug

- budowa lewostronnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szerokości 2 m oraz obustronnych chodników (lewa strona: 1,5 m, prawa strona: 2 m)wzdłuż całego odcinka

- budowa (1 szt.) i przebudowa (2 szt.) zatok autobusowych

- przebudowa zjazdów indywidualnych publicznych

- budowa murów oporowych

- budowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją

- demontaż istniejącej oraz budowa nowej sygnalizacji świetlnej

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Tekst/foto: Monika Konopka
Video: Sebastian Kieszkowski