Dziękuję marszałkowi za tę drogę. Czekaliśmy na nią 24 lata – powiedział burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński, chwilę przed podpisaniem umowy na budowę obwodnicy miasta. Inwestycja będzie prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej  nr 984 będzie miał długość ok. 3,1 km. Koszt realizacji inwestycji to ponad 10 mln zł.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Inwestorem jest Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, realizacją zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. Wartość kontraktu wynosi 10 325 122,79 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec listopada 2018 r.

Umowę sygnowali: marszałek Władysław Ortyl oraz dyrektor PZDW Piotr Miąso – po stronie inwestora, wykonawcę reprezentował Franciszek Kosiorowski – wiceprezes MPDiM. W Samorządowym Centrum Kultury w Radomyślu Wielkim obecni byli także: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, starosta mielecki Zbigniew Tymuła, wicestarosta Maria Napieracz, burmistrz miasta Józef Rybiński, wojewódzki radny Jan Tarapata oraz lokalni samorządowcy i przedstawiciele mediów.

Marszałek Władysław Ortyl mówił o planach realizacji kolejnych inwestycji poprawiających infrastrukturę w północnej części regionu.

- Obwodnica Radomyśla to element ważnego szlaku komunikacyjnego. Będzie częścią drogi wojewódzkiej leżącej w granicach dwóch regionów. Po stronie województwa małopolskiego przebudowa została już uruchomiona. Także my podejmujemy działania w tym zakresie. Początek drogi to węzeł z autostradą A4. Natomiast efektem długofalowych planów, powinien być dojazd tą drogą do obwodnicy Mielca, przez nowy most, przez nowy układ komunikacyjny, przy poprawie jakości drogi lotniskowej – przekonywał marszałek.

Władysław Ortyl dziękował także osobom zaangażowanym na rzecz realizacji obwodnicy Radomyśla Wielkiego.

- Chcę podziękować za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej drogi. Mam na myśli pana burmistrza, starostę, pana posła, radnych wojewódzkich kilku kadencji oraz samorządowców lokalnych – dziękował marszałek.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane.

Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych. Program Funkcjonalno – Użytkowy, na podstawie którego został ogłoszony przetarg, stanowi koncepcję – zawiera ogólne założenia dotyczące budowy obwodnicy, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie.

O efektach budowy i kosztach inwestycji mówił dyrektor PZDW Piotr Miąso.

- Średnio w ciągu dnia przez  Radomyśl przejeżdża 9400 aut. Obwodnica wyprowadzi ten ruch z centrum miasta. Jej koszt przekracza 10 mln zł, do tego należy doliczyć koszt wykupu działek. Wówczas wartość wzrasta do kilkunastu milionów. Jeśli doliczyć do tego inwestycje, o których mówił marszałek – to na tę drogę, samorząd województwa przeznaczy około 100 mln zł – mówił Piotr Miąso.

Franciszek Kosiorowski z MPDiM zapewnił o gotowości do realizacji tej inwestycji.  

- Listopad 2018 r. to nieodległy termin. Jednak proszę się nie martwić o nasz potencjał wykonawczy. Dysponujemy armią ludzi, potężnym sprzętem. Jesteśmy w stanie zrealizować tę inwestycję dobrze i w założonym czasie – przekonywał wiceprezes Kosiorowski.

Program Funkcjonalno – Użytkowy został opracowany w 2014 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „Wsparcie procesu tworzenia projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie finansowej 2014 – 2020” finansowanego z RPO WP 2007 – 2013 z Osi Priorytetowej VIII Pomoc techniczna).

Obwodnica zostanie wyposażona w 7-metrową jezdnię (dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy) z poszerzeniami na łukach poziomych oraz w rejonie skrzyżowań – dodatkowe pasy ruchu dla skręcających w lewo i prawo oraz obustronne pobocza o szerokości 1,25 m. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 984 o długości około 3,1 km rozpocznie się od skrzyżowania trójwlotowego w formie ronda. W ciągu obwodnicy powstaną kolejne trzy: w miejscu przecięcia z ulicą Wałową (droga powiatowa nr 1174 – rondo czterowlotowe), na skrzyżowaniu z ul. T Kościuszki (droga powiatowa
nr 1173 – rondo czterowlotowe) oraz na końcu obwodnicy (włączenie do istniejącej drogi wojewódzkiej – rondo trójwlotowe).

Zakres robót:

- budowa jezdni drogi wojewódzkiej o szerokości 7 m oraz poboczy o szerokości 1,25 m
    zgodnie z parametrami drogi klasy G

-  budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi (wojewódzkimi, powiatowymi)

-  budowa i przebudowa chodników

-  budowa dróg serwisowych

-  budowa i przebudowa zjazdów publicznych

-  budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych

-  budowa i przebudowa istniejącego odwodnienia drogi (przepustów, rowów i kanalizacji deszczowej)

-  budowa urządzeń ochrony środowiska zgodnie z uwarunkowaniami środowiskowymi

-  przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci obcych

-  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

-  wycinka kolidujących drzew i krzewów

-  inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym.

 

Michał Mielniczuk/BP UMWP
Mat. inf. PZDW
fot. M.Mielniczuk
wideo: Sebastian Kieszkowski