200630 kulturyW sali audytoryjnej urzędu marszałkowskiego odbyła się dziś gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „Artystyczny Znak Podkarpacia”. Wśród laureatów znaleźli się wybitni twórcy z regionu, odbierający nagrody i stypendia przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” odebrał Andrzej Piątek - publicysta, wydawca i recenzent, który kulturze teatralnej poświęcił 45 lat pracy. W trakcie gali wręczono także dwie Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej. Dwanaście osób odebrało nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego, przyznawane za całokształt twórczości oraz za szczególne osiągnięcia. Wręczono także nagrody zbiorowe oraz przyznano dwa stypendia.

Na uroczystej gali, zarząd regionu reprezentował Stanisław Kruczek, który zwrócił się do wyróżnionych artystów.

- Nie byłoby tu państwa dziś, gdyby nie fakt, że dostrzegły was społeczności lokalne, w których żyjecie i pracujecie. Odbierane przez was nagrody są zatem uhonorowaniem doczasowych zasług - ale ufam, że staną się także motywacją do dalszej pracy na rzecz lokalnych społeczności i całego Podkarpacia. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego, serdecznie państwu gratuluję – powiedział Stanisław Kruczek.

W imieniu laureatów, głos zabrał Andrzej Piątek, uhonorowany medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

- Myślę, że niewiele się pomylę jeżeli w imieniu części państwa powiem, że wszelkie nagrody jakie otrzymaliśmy są pewnym podsumowaniem, tego co udało nam się zrobić. Pewnie również się nie pomylę, będąc wyrazicielem pewnej grupy z państwa, która uważa podobnie jak ja, że te nagrody są zachętą do dalszej pracy na rzecz promocji polskiej kultury – powiedział Andrzej Piątek, zwracając się do osób nagrodzonych podczas gali.

Podziękowania i życzenia twórcom złożył także Robert Godek – dyr. Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Szczególnie zwracaliśmy uwagę, aby w przypadku tej nagrody pokazać cały obszar województwa podkarpackiego. Biorąc pod uwagę kryterium terytorialne, nie było żadnego problemu aby w naszym województwie znaleźć osoby, które swoją działalnością ubogacają polską kulturę – mówił Robert Godek.

Poniżej zamieszczamy listę osób uhonorowanych. Sylwetki oraz zasługi twórców, dostępne są w załączniku do niniejszej informacji.

Laureat Brązowego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Andrzej Piątek

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

Henryk Chruściel

Edward Myłek

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymują:

  1. Marian Irzyk
  2. Włodzimierz Kłaczyński
  3. Magdalena Kątnik–Kowalska
  4. Marcin Florczak
  5. Janusz Szuber
  6. Waldemar Sosnowski
  7. Barbara Mielczarek
  8. Bogusław Iwanowski

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymują:

Mieczysław Napieraj

Andrzej Potocki

Dariusz Fudali

Bartłomiej Skubisz

Stypendysta Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku 2019

Arkadiusz Andrejkow

Bartłomiej Skubisz

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymują:

Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe,

Kapela Ludowa „Dynowianie”,

Chór Mieszany „Echo” działający przy Zarządzie Oddziału ZNP i RCKP

w Krośnie

Chór „Emmanuel” działający przy Parafii Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie,

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymują:

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Kompanija” w Boguchwale,

 

 

Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP