W czwartkowe popołudnie 25 czerwca odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Konwentu Politechniki Rzeszowskiej. Marszałka Władysława Ortyla – będącego członkiem tego gremium – podczas posiedzenia reprezentował Waldemar Szumny.

Otwarcia i powitania uczestników spotkania dokonał prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – przewodniczący konwentu. Następnie głos zabrał rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, przedstawiając w pierwszej części swojego wystąpienia informacje na temat spraw bieżących uczelni. Mówił m.in. o sukcesach studentów (np. w zawodach łazików marsjańskich) i chóru akademickiego, o nowym Laboratorium Kół Zębatych oraz o licznych spotkaniach ważnych dla uczelni (np. posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej czy też Forum Technologii Kosmicznych i Satelitarnych). Bardzo istotnymi wydarzeniami dla podkarpackiej nauki były również – przypomniane przez rektora – podpisane umowy: z Wojskową Akademią Techniczną (na realizację wspólnych przedsięwzięć – dotyczy satelitów obserwacyjnych) oraz z Heli-One Poland (umożliwienie studentom odbywania praktyk, gdy chcą zostać mechanikami lotniczymi).

W dalszej części posiedzenia głos zabrał gospodarz obiektu – dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa – prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Przedstawił zwięzłą prezentację ukazującą historię i teraźniejszość WBMiL, zaprezentował ofertę kształcenia na wydziale, omówił również krótko prace badawcze realizowane w postaci projektów badawczych. Poinformował także o nowoczesnym wyposażeniu na wydziale, m.in. piec próżniowy oraz instalacje do natryskiwania plazmowego.

Końcowym punktem konwentu było zwiedzanie laboratoriów WBMiL, w tym obejrzenie bolidu wyścigowego i łazika marsjańskiego, a także pięcioosiowego centrum frezarskiego oraz wirtualnego silnika lotniczego.Zakończenia spotkania dokonał przewodniczący konwentu prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak.

Waldemar Szumny
Kancelaria Zarządu