150612-buczakPasja, talent, przyszłość - tak najprościej podsumować wizytę laureatów Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości w urzędzie marszałkowskim. Uzdolnieni uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie spotkali się z wicemarszałkiem Wojciechem Buczakiem, który wręczył im listy gratulacyjne i upominki.

Szkolne Koło Techniki i Racjonalizacji, w ramach którego działają goszczący u marszałka Michał Barczak, Paweł Iskrzycki, Marek Opioła i Kamil Wyrzykowski, już od ponad 30 lat bierze udział we wspomnianej olimpiadzie. Jest ona dedykowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mając na celu poszerzanie ich horyzontów i sprawdzenie twórczego myślenia z wykorzystaniem wiedzy zawodowej przyszłych techników i inżynierów.

Wicemarszałek Buczak w rozmowie z początkującymi konstruktorami podkreślił wagę ich zaangażowania, ambicji i talentu w kontekście rozwoju całego regionu, ponieważ jego przyszłość i poziom życia może zależeć tylko od młodego pokolenia. Gratulując osiągnięcia tym mocniej zachęcił do dalszej pracy i samodoskonalenia. Uczniom towarzyszył ich opiekun, nauczyciel ZSS w Rzeszowie Mirosław Kwaśniak – honorowy profesor oświaty

 

Mateusz Werner
Kancelaria Zarządu