To główny temat konferencji, która odbyła się w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie. Wzięli w niej udział specjaliści zajmujący się na co dzień leczeniem i rehabilitacją niepełnosprawnych dzieci oraz wspieraniem ich rozwoju na różnych etapach edukacji.

Konferencję otworzyła wicemarszałek Maria Kurowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę interdyscyplinarnego wsparcia dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. 

System wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego spoczywa wspólnie na specjalistach: nauczycielach, lekarzach, fizjoterapeutach ale także na właściwych władzach lokalnych. W odniesieniu do rozwoju dziecka muszą to być powiązania pomiędzy medycyną, naukami humanistycznymi i społecznymi. W pomoc niesioną dzieciom  niepełnosprawnym i ich rodzinom muszą się angażować specjaliści z różnych dziedzin, nie powinni oni działać w izolacji, ale raczej współpracować ze sobą w ramach zespołu interdyscyplinarnego. Dobra koordynacja jest niezbędna, by zagwarantować najskuteczniejsze wykorzystanie dostępnych środków i zasobów społecznych  – mówiła wicemarszałek.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wykładów między innymi: prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kwolka - konsultanta wojewódzkiego ds. rehabilitacji, dr Marii Król kierującej Stowarzyszeniem Pomocy  Dzieciom Niepełnosprawnym” Krok za krokiem” w Zamościu, dr Ewy Leniart-Domka - Kierownika Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Rzeszowie.  Prelegenci podkreślali, jak ważną rolę, zwłaszcza we wczesnym etapie rozwoju, pełni podejmowanie skutecznych działań wobec dzieci niepełnosprawnych. W konferencji wzięło udział ponad 130 nauczycieli, lekarzy i terapeutów z województwa podkarpackiego.              

Konferencja „Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego na różnych etapach edukacji”  odbyła się 8 czerwca i została zorganizowana przez Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej RORE oraz Fundację Caritas na Rzecz Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Rzeszowie. Patronat nad nią objął Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu